Sporo sprzedawców popełnia dość istotny błąd. Prezentując produkt eksponują mocne strony, które z ich punktu widzenia są istotne, a nie klienta. Warto, więc zadbać o dokładną analizę zapotrzebowań klienta, która zawiera wypytywanie i próbę interpretacji jego determinantów wpływających na decyzje o zakupie. Przede wszystkim chodzi o ukazanie możliwemu nabywcy, że dany produkt odmieni jegowarunki życia. Warto też zadbać, aby klient czuł satysfakcje z powodu zakupu i był świadomy, że idealnie wydał fundusze. Próbując ukazać produkt, sprzedawcy muszą pamiętać o przystosowaniu przekazu do aktualnych potrzeb klienta oraz jego aspiracji. Wielu ludzi nie przekonają hasła o niewielkiej cenie, ale marka oraz chodliwość konkretnego produktu. W rezultacie każdy chce dobrze wypaść w oczach przyjaciół. Ponadto każdy sprzedawca ma obowiązek nie tyle koncentrować się na cechach produktu, lecz na tym, do czego klient może go wykorzystać. Nikogo nie ciekawi, czym jest dana rzecz, lecz co może dla niego zrodzić bądź co uefektywnić. Ze względu na to klient podejdzie do zakupu bardziej entuzjastycznie a sprzedawca w jego oczach będzie wiarygodniejszy. Przedstawiając konkretny produkt warto również uwydatnić zyski, jakie kupujący odniesie i straty, jeżeli tego nie zrobi. Wskazane jest zadbać by w oczach klienta produkt był rozchwytywany, a sprzedawca posiada jego końcowe sztuki, które w niedługim czasie się sprzedadzą. Z użyciem tej prostej manipulacji klient zacznie pożądać kupna i nie będzie próbował poddawać go głębszej analizie.Kończąc umowę warto zadbać, by nie dawać za dużo czasu na przeanalizowanie. Z tej przyczyny warto być konsekwentnym i dać klientowi świadomość dokonania najlepszego wyboru.
Strona www: Comarch altum demo